System automatycznego skanowania palet na rampach załadunkowych - rozbudowa systemu o kolejne rampy

Nasz system automatycznego skanowania palet na rampach załadunkowych okazał się wielką pomocą dla pracowników magazynu. System został pozytywnie przyjęty przez pracowników odciążając ich ze żmudnego ręcznego skanowania każdej ładowanej na rampach palety. Od czasu wdrożenia systemu nie ma pomyłkowych załadowań niewłaściwych palet na samochody dostawcze, co znacząco poprawia wskaźniki jakościowe zak...

Czytaj więcej

MLab - moduł drugi i trzeci

Powodzenie wdrożenia podstawowego modułu MLab - modułu oznakowania próbek produkcyjnych spowodowało potrzebę rozwinięcia systemu o kolejne moduły. Opracowaliśmy odpowiednio moduł laboratoryjny - pozwalający na opisanie w bazie danych danej próbki jej wynikami laboratoryjnymi oraz moduł oceny z degustacji. Próbki które nasz Klient analizuje są próbkami spożywczymi stąd ostatnim etapem testów produk...

Czytaj więcej

Programowy uniwersalny dwukierunkowy interfejs SAP

Przygotowaliśmy uniwersalny dwukierunkowy interfejs do wymiany danych z SAP. Nasz produkt oparty został o biblioteki dostarczane przez SAP, co gwarantuje poprawną pracę w przypadku  podniesienia wersji lub rozbudowy użytkowanego systemu SAP klienta. Korzystając z przygotowanego interfejsu klient ma w pełni niezawodną wymianę danych pomiędzy SAP, a naszymi produktami. Potencjalnie możemy też p...

Czytaj więcej

Aplikacja do jednoznacznego oznakowania próbek produkcyjnych

Dla naszego Klienta uruchomiliśmy system znakowania i identyfikowania próbek pobranych z poszczególnych serii produkcyjnych - MLab. Próbka jest znakowana w momencie jej pobrania poprzez naklejenie na nią indywidualnej naklejki. Każda próbka otrzymuje numer, a dane o momencie jej pobrania, maszynie która ją wyprodukowała, i innych zdefiniowanych przez Klienta parametrach trafiają do bazy danych. Te...

Czytaj więcej

System automatycznego skanowania palet na rampach załadunkowych

Dla naszego Klienta przygotowaliśmy niezależny system automatycznego skanowania palet na rampach załadunkowych. System składa się z czytników kodów kreskowych firmy Sick, które w czasie przejazdu wózka widłowego z paletą odczytują kod kreskowy etykiety. Kod jest przekazywany do dedykowanego komputera panelowego na którym wyświetlane są wszystkie odczytane kody. Na tej podstawie wyświetlane są na b...

Czytaj więcej

Nasz E-Kanban oceniony przez profesora Hajime Yamashina

Nasza implementacja systemu E-Kanban została bardzo dobrze oceniona przez profesora Hajime Yamashina, światowej sławy eksperta i audytora w dziedzinie wdrażania systemów poprawy zarządzania przedsiębiorstwem. Profesor audytował fabrykę naszego Klienta w związku z wdrożeniem strategii WCM - World Class Manufacturing. System zarządzania przedsiębiorstwem stosowany jest przez wielkie światowe marki. ...

Czytaj więcej
Copyright © 2016 System-design. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl