probkaDla naszego Klienta uruchomiliśmy system znakowania i identyfikowania próbek pobranych z poszczególnych serii produkcyjnych - MLab. Próbka jest znakowana w momencie jej pobrania poprzez naklejenie na nią indywidualnej naklejki. Każda próbka otrzymuje numer, a dane o momencie jej pobrania, maszynie która ją wyprodukowała, i innych zdefiniowanych przez Klienta parametrach trafiają do bazy danych. Te dane będą podlegały późniejszej obróbce na etapie analizy laboratoryjnej.

Od tej chwili próbki nie będą już ręcznie znakowane, zniknie możliwość popełnienia błędu przez operatora maszyny. Również w późniejszych etapach życia próbki maszynowe oznakowanie ułatwia jej archiwizację, odnajdowanie a w końcu utylizację.

Copyright © 2016 System-design. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl