mlabPowodzenie wdrożenia podstawowego modułu MLab - modułu oznakowania próbek produkcyjnych spowodowało potrzebę rozwinięcia systemu o kolejne moduły. Opracowaliśmy odpowiednio moduł laboratoryjny - pozwalający na opisanie w bazie danych danej próbki jej wynikami laboratoryjnymi oraz moduł oceny z degustacji. Próbki które nasz Klient analizuje są próbkami spożywczymi stąd ostatnim etapem testów produktu jest ocena organoleptyczna, jej wynik są dyskutowane na specjalnym spotkaniu a statystyczne oceny poszczególnych członków panelu degustacyjnego trafiają do bazy danych. Wszystkie etapy tej pracy są od teraz wykonywane w systemie elektronicznego obiegu danych bez używania standardowych formularzy papierowych.

Copyright © 2016 System-design. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl