Main office:
System Design sp. z o.o.
Ul. Głogowska 16
01-743 Warszawa
Tel.:+48 22 2994707
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Address:
System Design sp. z o.o.
Ul. Lachmana 4/4
02-786 Warszawa
NIP: 5252375558
REGON: 140699649
KRS: 0000264202
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy:50 000 PLN, wpłacony w całości.
Copyright © 2016 System-design. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl