Nasz system automatycznego skanowania palet na rampach załadunkowych okazał się wielką pomocą dla pracowników magazynu. System został pozytywnie przyjęty przez pracowników odciążając ich ze żmudnego ręcznego skanowania każdej ładowanej na rampach palety. Od czasu wdrożenia systemu nie ma pomyłkowych załadowań niewłaściwych palet na samochody dostawcze, co znacząco poprawia wskaźniki jakościowe zakładu. Miło nam zakomunikować, że rozpoczynamy projekt uruchomienia systemu na wszystkich rampach załadunkowych w fabryce naszego Klienta.

mlabPowodzenie wdrożenia podstawowego modułu MLab - modułu oznakowania próbek produkcyjnych spowodowało potrzebę rozwinięcia systemu o kolejne moduły. Opracowaliśmy odpowiednio moduł laboratoryjny - pozwalający na opisanie w bazie danych danej próbki jej wynikami laboratoryjnymi oraz moduł oceny z degustacji. Próbki które nasz Klient analizuje są próbkami spożywczymi stąd ostatnim etapem testów produktu jest ocena organoleptyczna, jej wynik są dyskutowane na specjalnym spotkaniu a statystyczne oceny poszczególnych członków panelu degustacyjnego trafiają do bazy danych. Wszystkie etapy tej pracy są od teraz wykonywane w systemie elektronicznego obiegu danych bez używania standardowych formularzy papierowych.

SAPPrzygotowaliśmy uniwersalny dwukierunkowy interfejs do wymiany danych z SAP. Nasz produkt oparty został o biblioteki dostarczane przez SAP, co gwarantuje poprawną pracę w przypadku  podniesienia wersji lub rozbudowy użytkowanego systemu SAP klienta. Korzystając z przygotowanego interfejsu klient ma w pełni niezawodną wymianę danych pomiędzy SAP, a naszymi produktami. Potencjalnie możemy też pośredniczyć w wymianie danych pomiędzy SAP, a produktami firm trzecich. Zapraszamy do współpracy.

probkaDla naszego Klienta uruchomiliśmy system znakowania i identyfikowania próbek pobranych z poszczególnych serii produkcyjnych - MLab. Próbka jest znakowana w momencie jej pobrania poprzez naklejenie na nią indywidualnej naklejki. Każda próbka otrzymuje numer, a dane o momencie jej pobrania, maszynie która ją wyprodukowała, i innych zdefiniowanych przez Klienta parametrach trafiają do bazy danych. Te dane będą podlegały późniejszej obróbce na etapie analizy laboratoryjnej.

wozekDla naszego Klienta przygotowaliśmy niezależny system automatycznego skanowania palet na rampach załadunkowych. System składa się z czytników kodów kreskowych firmy Sick, które w czasie przejazdu wózka widłowego z paletą odczytują kod kreskowy etykiety. Kod jest przekazywany do dedykowanego komputera panelowego na którym wyświetlane są wszystkie odczytane kody. Na tej podstawie wyświetlane są na bieżąco dane o ilości załadowanych palet i co najważniejsze system automatycznie dokonuje przesunięć magazynowych w nadrzędnym systemie SAP używanym w fabryce klienta.

EKANBANNasza implementacja systemu E-Kanban została bardzo dobrze oceniona przez profesora Hajime Yamashina, światowej sławy eksperta i audytora w dziedzinie wdrażania systemów poprawy zarządzania przedsiębiorstwem. Profesor audytował fabrykę naszego Klienta w związku z wdrożeniem strategii WCM - World Class Manufacturing. System zarządzania przedsiębiorstwem stosowany jest przez wielkie światowe marki. Obejmuje w sposób kompleksowy dążenie do podnoszenia wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów wytwórczych. Kanban jest ważną składową systemu WCM.

ToyotaSDWe współpracy z Toyota Industries przygotowaliśmy dla naszego Klienta integrację sterowania wózka AGV z systemem zarządzania produkcją. Dzięki znajomości obu systemów przygotowaliśmy moduł pozwalający w trybie manualnym lub automatycznym wysyłać zadania dla wózka AGV. W trybie automatycznym system zarządza priorytetami zleceń w taki sposób, aby optymalizować dostawy komponentów do linii produkcyjnych.

fabrykaMamy kolejnego Klienta zainteresowanego naszym systemem E-Kanban. Uruchamiamy system w jednej z bydgoskich fabryk w trybie Try&Buy. To kolejny Klient który chce sprawdzić nasz system i przekonać się jak wpłynie on na usprawnienie komunikacji i logistyki pomiędzy magazynem a liniami produkcyjnymi. Wspomoże on optymalizację wykorzystania pracowników w tym newralgicznym dla każdego zakładu procesie. Nie bez znaczenia jest też spodziewana poprawa jakości wytwarzanych produktów poprzez stałą kontrolę zgodności dostarczanych materiałów z planami produkcyjnymi.

try buyDla ułatwienia naszym Klientom podjęcia decyzji o informatyzacji procesów logistyki zdecydowaliśmy się na udostępnienie systemu CallOff w trybie Try&Buy.

Jest to bardzo dogodna dla Klienta forma sprawdzenia systemu, który w założeniu nie jest "pudełkowy" - każde wdrożenie powinno być poprzedzone analizą procesów logistycznych na zakładzie, możliwościami automatycznego zasilania systemu w dane produkcyjne i w rezultacie wypracowaniem odpowiedniej ścieżki implementacji.

AGV conceptW związku z wieloma zapytaniami z rynku o automatyczne wózki dostawcze startujemy z nowym ambitnym projektem.

AGV - Automated Guided Vehicle
Wózki obecnie oferowane na polskim rynku są najczęściej importowane z Zachodniej Europy, wskutek czego ich cena nie jest atrakcyjna dla polskich Klientów. Nasz projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na produkt solidny a jednocześnie ekonomicznie uzasadniony w naszych realiach.

Copyright © 2016 System-design. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl